Zoek de site op en u wordt op alle mogelijke manieren, uw kennis en wijsheid direct bijgesteld.

Solidariteit  moeilijkste weg ligt voor ons

 

FNV   De FNV komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Meer dan 1 miljoen mensen zijn al lid, van scholier tot gepensioneerde. Zij zijn actief in verschillende sectoren. De FNV onderhandelt over arbeidsvoorwaarden in meer dan 1000 cao's.

Vak-bonden en instanties   in samenwerking dewesterlaar

Werknemers bij de overheid      De website geeft een actueel overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen bij de overheid, zoals; Arbeidsvoorwaarden, Medezeggenschap, Arbeidsomstandigheden, Functiewaardering, CAO-ontwikkelingen, ledentallen bonden, Integriteit, Personeelsmonitoren en Arbeidsmarkt per sector en alles over het Pensioen.

 

Weg wijs bij FNV Bondgenoten

 

>>Instanties en wetten<<

Arbeidstijdenwet   In de Arbeidstijdenwet (ATW) wordt geregeld hoeveel uren per dag of per periode een werknemer mag werken.

Arbowet en regelgeving   Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.

 

Brokking advocatuur    Door onze specialistische kennis en persoonlijke betrokkenheid kunnen wij ons sterk maken voor een doelgerichte oplossing van uw juridische problemen” 

Bewegingsvrijheid   Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

Definitie van de Nederlandse Grondwet

De Nederlandse grondwet   De site wil een actueel en helder overzicht van de ontwikkeling van de artikelen van de Nederlandse Grondwet sedert 1798 bieden.

Economische begrippen   Uitleg van ruim 1.500 financiële- en economische termen die worden gebruikt in de wereld van de economie, bedrijfseconomie, hypotheken, beleggen, belastingen en verzekeringen.

Grondwet en statuut/herziening-grondwet 

Bij wijziging van de Nederlandse Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van gewone wetten.

Het nieuwe arbeidsrecht   Hier vindt u alle tools en informatie om dat te doen !

Juridisch advies    Ontdek je recht en haal je gelijk!

Nibud   Nibudmedewerkers bieden u een kijkje in de keuken van een kennisinstituut. We schrijven over gebeurtenissen en vraagstukken in ons werk, en delen onze visie op actualiteiten in de wereld van de huishoudportemonnee.

Ontslag    Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en uitspraken op het gebied van ontslag?  Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Overheid / particulieren   De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Rijkswaterstaat   Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

SER   De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid.

TNO   TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de 3000 professionals van TNO

Verkeerskunde   Hét multimediale platform voor verkeerskundigen

Wetboek online   Wetboek online is de makkelijkste en snelste manier om te zoeken

binnen de Nederlandse wetgeving.

WWR    De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden. Zij worden door het kabinet benoemd voor een periode van vijf jaar. Alle raadsleden zijn tevens werkzaam als hoogleraar.

 

 

Nederlandse Banken