Zoek de site op en u wordt op alle mogelijke manieren, uw kennis en wijsheid direct bijgesteld.

Auto show in .....

Hartelijk welkom op deze (gratis) website.

BEZOEKERS SINDS 30 JUL. 2011

Auto show - fragmenten worden zonder meer elke keer aangepast c.q uitgebreid.

An auto show (also: motor show or car show) is a public exhibition of current automobile models, debuts, concept cars, or out-of-production classics. The five most prestigious auto shows, sometimes called the "Big Five", are generally considered to be held in Frankfurt, Geneva, Detroit, Paris and Tokyo.[1]

Een autoshow (ook: autoshow of autoshow) is een openbare tentoonstelling van huidige automodellen, debuten, concept cars of klassiekers die niet meer in productie zijn. De vijf meest prestigieuze autoshows, ook wel de "Big Five" genoemd, worden algemeen beschouwd als gehouden in Frankfurt, Genève, Detroit, Parijs en Tokio.